ஶ்ரீ விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் அடிப்படை விளக்கவுரை

Thiruvellarai Temple was built by Sibi, Rama's ancestor.Temple image.

ஶ்ரீ விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் முன்னுரை

To join Sri Vishnu Sahasranama Classes Online WhatsApp +919480591538

%d bloggers like this: