First Pandya King During Ramayana Expert Horse rider Vadimbalambaninra Pandyan 5100 BC ?


In the Pandya lineage ,the four Pandyas  who ruled before, Sarangadwaja PandyaI have been able to trace, are Vadivalambaninra Pandyan,Palyaagasalai Mudhukudumipperuvazhthi, Nilanthiruvir Pandyan and Perumpeyar Vazhuthi