மூகபஞ்சசதி பாதாரவிந்த சதகம் ஸ்லோகம் 1 விளக்கம்.


தேவி காமாக்ஷியின் முக்கிய ஸ்தோத்திரங்களில் ஒன்று, மூக பஞ்சசதி, ஶ்ரீ மூகரின் 500. இந்த ஸ்தோத்திரம் ஸ்ரீ மூகரால் இயற்றப்பட்டது, அவர் பிறப்பால் ஊமையாக இருந்தவர், தமிழ்நாட்டின் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள தேவி காமாட்சியின் மீது பாக்களை இயற்றத் தொடங்கினார். பின்னர் அவர் ஸ்ரீ காஞ்சி மடத்தின் மடாதிபதி ஆனார். ஶ்ரீ மூக ஆச்சார்யர் பற்றி பின்னர் விரிவாக எழுதுகிறேன். மூக பஞ்சசதி ஐந்து பகுதிகளைக் கொண்டது. ஒவ்வொன்றும் 100 பாக்கள் கொண்டது. அவையாவன

ஆர்யா சதகம் – Arya Satakam பாதாரவிந்த சதகம் – Padaravinda Satakam :ஸ்துதி சதகம் – Stuthi Satakam :கடாக்ஷ சதகம் – Kataksha Satakam: மந்தஸ்மித சதகம் – Mandasmitha Satakam.

ஆர்யா சதகம். ஆர்யா என்பது சமஸ்கிருதம், பிராகிருதம் மற்றும் மராத்தி கவிதைகளில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சந்தம். ஆர்யாவில் உள்ள ஒரு வசனம் பாதங்கள் எனப்படும் நான்கு வரிகளில் உள்ளது. கிளாசிக்கல் சமஸ்கிருதத்தில் பயன்படுத்தப்படும் பெரும்பாலான சந்தங்களைப் போலல்லாமல், ஆர்யா என்பது ஒரு பாதத் திர்க்கான மாத்திரைகளின் எண்ணிக்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. ஒரு குறில் எழுத்து ஒரு மாத்ராவுக்குக் கணக்கிடப்படுகிறது, மேலும் ஒரு நீண்ட ( நெடில்)எழுத்து (அதாவது, ஒரு நீண்ட உயிரெழுத்து அல்லது ஒரு குறுகிய உயிரெழுத்து இரண்டு மெய்யெழுத்துக்களைக் கொண்டிருக்கும்) இரண்டு மாத்திரைக்களைக் கணக்கிடுகிறது. இந்த ஆர்யா சதகம் பகுதியில் மூகர், தேவியின் பெயர்கள் மற்றும் வடிவங்களின் அழகை, சகுண பிரம்ம முறையில் போற்றுகிறார்.

இரண்டாம் பாகம்,பதாதாரவிந்த சதகம்,அவளுடைய தெய்வீக பாதங்களின் நன்மைகளையும் அழகையும், (ஸ்ருதி,வேதங்கள் தன் பாதங்களைத் தலையால் தேய்த்துக்கொண்டிருப்பதால், இரத்த சிவப்பாக மாறிய பாதங்கள், ‘சௌம்யம் ரத்னகட ஸ்த ரக்த சரணம், த்யாயேத் பரமாமம்பிகாம் – ஸ்ரீ லலிதா. சஹஸ்ரநாம தியான ஸ்லோகம் 1) வர்ணிக்கிறார்..அடுத்து ஸ்தூதி சதகம் வருகிறது.சனாதன தர்மம் சுய ஞானத்திற்கு, தன்னை உணர்தலுக்கு,மூன்று கருவிகளை பரிந்துரைத்துள்ளது, சகுண ஆராதனை/நிற்குண ஆராதனை). மந்திரம், யந்திரம், தந்திரம்.இதைப் பற்றி விரிவான கட்டுரை எழுதுகிறேன். ஸ்துதிகள், வேத சூத்திரங்களைப் போல சக்திவாய்ந்தவையாக இல்லாவிட்டாலும் மந்திரத்தின் ஒரு பகுதியாகும்: ஆனால் சகுண ஆராதனையின் அடிப்படைக் கோட்பாடான உணர்ச்சி பாவம், உள்ளடக்கம் காரணமாக கடவுள் / யதார்த்தத்துடன் இணைவது மிகவும் எளிது.

நான்காவதாக கடாக்ஷ சதகம் உள்ளது. இப்பகுதி, தன் கண்களால் காமாஷி பொழியும் அருளைப் பற்றிப் பேசுகிறது.(மீன் தன் சந்ததியைக் கண்காணிப்பது போல) தன் கண்களின் பார்வையால் அடியார்களின் இச்சைகளை நிறைவேற்றுபவள் காமாட்சி. தூய அறிவின் பால் மாறுபட்டு, பிறப்பு மற்றும் இறப்புகளின் நித்திய சுழற்சியுடன் உங்களை பிணைக்கும் புலன்களின் இன்பங்களை அவளிடமிருந்து தேர்ந்தெடுப்பதற்கான ஞானத்தை அவள் உங்களுக்கு வழங்குகிறாள்.மலர்க்கணைகள், அங்குசம் (பூக்களால் ஆன ஐந்து அம்புகள், யானையைக் கட்டுப்படுத்தும் அங்குசம்) இரண்டையும் ஏந்தியதன் சிறப்பு அதுதான்.

ஐந்தாவதாக மந்தஸ்மித சதகம்.உதடுகள் திறக்காத ஒரு சிறப்பு புன்னகை மந்தஸ்மிதா,

L

பாதராவிந்த சதகம், ஸ்லோகம் 1. மஹிம்நா பந்தாநம் மদநபரிபந்திப்ரணாயிநீ ப்ரபுர்நிர்ணேதுঃ தே ভவதி யதமாநோ’பி கதமாঃ । ததாபி ஶ்ரீகாஞ்சீவிஹ்ருதிரசிகே கோபி மனஸோ விபாகஸ்த்வத்பாதஸ்துதிவிதிஷு ஜல்பகயதி மாம் .

மதன பரிபந்தி பிரணயினி – , மன்மதனை அழித்த சிவனின் உயிர் சக்தியாக இருப்பவள் ; ஸ்ரீ காஞ்சிவிஹ்ருதி ரசிகே – காஞ்சிபுரத்தில் தனது தெய்வீக பண்புகளை வெளிப்படுத்தி, செயல்படுத்த விரும்புபவர் தி – உனது மஹிம்னா – மகத்துவம், பண்புகள், பந்தனம் – பாதை, நிர்நேததும் – தீர்மானிக்க, யதமானஹ அபி – முயற்சி, இன்னும், கதாமஹா – யாரால் முடியும், பிரபு – தகுதியானவர்களில் சிறந்தவர்? பவதி – ஆக, ததாபி – அப்படி இருந்தாலும், மனசஹா – (என்) மனம், கோபி விபவகாஹா – (என் மனம்) குறிப்பிடப்படாத பகுதி த்வத்பாத ஸ்துதி விதிஷுஹு -( விவரிக்க, துதிக்க, பல்வேறு செயல்முறைகளை வகுத்து, உங்கள் பாதங்களை வேண்டுதல், ஜல்பாகயாதி- உருவாக்குகிறது, பேச, வெளிப்படுத்த என்னைத் தூண்டுகிறது.

அம்மா, மன்மதனை அழித்தவனின் உயிர் சக்தி நீங்கள்:காஞ்சிபுரத்தில் உலக நலனுக்காக உங்கள் பண்புகளையும் செயல்பாடுகளையும் செயல்படுத்த விரும்புபவர்; உங்கள் பண்புகளை விவரிக்க யாரும் இல்லை. இருப்பினும் மனதில் குறிப்பிடப்படாத ஒரு பகுதி, உங்களின் மகிமையான பாதங்களைப் பற்றி என்னை வெளிப்படுத்தத் தூண்டுகிறது.

விரிவான விளக்கம் அடுத்த கட்டுரையில்.

Join 7,479 other followers

2 responses to “மூகபஞ்சசதி பாதாரவிந்த சதகம் ஸ்லோகம் 1 விளக்கம்.”

Leave a Reply to Ravikumar Srinivasan Cancel reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: