முதலாம் உலகப் போர் மக்கள் குடியேற்றம் கிமு 5000 தசராஜ்யம் ஹரப்பா


மற்ற மத இலக்கியங்களைப் போலன்றி, இந்து மதம் நிகழ்வுகளை அப்படியே பதிவு செய்கிறது, அது வரலாற்றை மூடிமறைக்கவில்லை, அது ராமரால் வாலியைக் கொன்றது, மகாபாரதப் போரில் கிருஷ்ணரால் பின்பற்றப்பட்ட தந்திரோபாயங்கள் முதலானவற்றை மறைக்கவில்லை..இந்த நூல்கள் மக்களையும் சமூகத்தையும் சாதாரண மனிதக் குறைபாடுகளைக் கொண்ட உண்மையான மனிதர்களைச் சித்தரிக்கின்றன.மக்கள் இருந்தார்கள், ஆன்மீகம் உச்சத்தில் இருந்தபோதும், மக்கள் பேராசையும் பொறாமையும் கொண்டவராய் இருந்தனர்.பேராசையால் உந்தப்பட்ட மன்னர்கள் ஒருவருக்கொருவர் எதிர்த்துப் போருக்குச் சென்றனர் என்று புராணங்களும் இதிகாசங்களும் விளக்குகின்றனர்.

இந்திய வரலாறு மற்றும் புராணங்கள் புனையப்பட்டிருந்தால் அனைத்து கதாபாத்திரங்களும் புதிய பனியைப் போல தூய்மையானவையாகக் காட்டப்பட்டிருக்கலாம்.

அப்படிகாட்டப்படவில்லை.மனிதகுலத்தின் ஆரம்பகால இலக்கியமான ரிக்வேதத்தில் கிமு 5000 ஆம் ஆண்டில் நடந்த பத்து மன்னர்களின் போர் பற்றிய குறிப்பு உள்ளது – இது ரிக் வேதத்திற்கும் முந்தையதாக இருந்திருக்கலாம்.இப்போர், ரவி நதிக்கரையில் நடைபெற்றது.இந்த இடம் இப்போது ஹரப்பா என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது வேத காலத்தில் உயர் மட்ட கலாச்சாரத்தை வெளிப்படுத்தும் பழமையான தளங்களில் ஒன்றாகும்.

தசராஜ்யப் போர்

‘ பத்து அரசர்களின் போர் (தாசரக்ஞம்) என்பது பண்டைய இந்திய புனித வேத சமஸ்கிருத பாடல்களின் தொகுப்பான ரிக்வேதத்தில் (புத்தகம் 7, பாடல்கள் 18, 33 மற்றும் 83.4-8) குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒரு போர் ஆகும். இது வேதகால ஆரியர்களின் பழங்குடி அரசுகளுக்கு இடையிலான போர்: 1911 பிரிட்டானிக்கா கூறுவது போல, ஆரியர்கள் தஸ்யுஸுடன் சண்டையிட்டதைப் பற்றிய அடிக்கடி பதிவுகளுக்கு மாறாக, இது ஒரு “உள்நாட்டு போர்”. 1951 ஆம் ஆண்டு ரிக்வேதத்தின் மொழிபெயர்ப்பில் கே.எஃப்.கெல்ட்னர் பாடல்களை “வெளிப்படையாக ஒரு வரலாற்று நிகழ்வை அடிப்படையாகக் கொண்டது” என்று கருதுகிறார், இருப்பினும் பாடல்களில் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளவற்றைத் தவிர அனைத்து விவரங்களும் தொலைந்துவிட்டன. எச்.பி. ஷ்மித் இந்த பாடலைப் பற்றிய ஒரு கூர்மையான விவாதத்தில் மேலும் விவரங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

பத்து அரசர்களின் போர்
இ. கிமு 14 ஆம் நூற்றாண்டு[1]
இடம் பருஸ்னி நதிக்கு அருகில் (நவீன ரவி), பஞ்சாப்
முடிவு தீர்மானகரமான த்ருத்சு-பாரத வெற்றி
ஆட்சிப்பரப்புச் சார்ந்த
சுதாஸால் கைப்பற்றப்பட்ட ரிக்வேத பழங்குடியினரை மாற்றுதல்
பரதர்கள் குருக்ஷேத்திரத்தில் குடியேறினர்
குரு இராச்சியத்தின் தோற்றம்
Boligerents
திரிட்சு-பரதன் (இந்தோ-ஆரியர்கள்) அலினாஸ்
அனு
பிரிகுகள் (இந்தோ-ஆரியர்கள்)
பலானர்கள்
தாசா ( தஸா?(தஹா?)
துருஹ்யுஸ் (காந்தாரா)
மத்சியா (இந்தோ ஆரியர்கள்)
பார்சு (பாரசீகர்கள்?)
புருஷர்கள் (இந்தோ ஆரியர்கள்)
பனிஸ் (பார்னி?)
தளபதிகளும் தலைவர்களும்
சூதாஸ் மன்னர்
வசிஷ்டரின் பத்து அரசர்கள்
விஸ்வாமித்திரர்
வலிமை
அறியப்படாத ஆனால் 6,666 க்கும் குறைவானது
உயிரிழப்புகள் மற்றும் இழப்புகள்
அறியப்படாத ஆனால் குறைவான எண்ணிக்கை 6,666 (மண்டலா 7)
'Battle of the Ten KingsDate	c. 14th century BCE[1]Location	Near Parusni River (modern Ravi),PunjabResult	Decisive Trtsu-Bharata victoryTerritorialchanges	Rigvedic tribes conquered by SudasBharatas settle in KurukshetraEmergence of Kuru KingdomBelligerentsTrtsu-Bharata (Indo-Aryans)	AlinasAnuBhrigus (Indo-Aryans)BhalanasDasa (Dahae?)Druhyus (Gandharis)Matsya (Indo-Aryans)Parsu (Persians?)Purus (Indo-Aryans)Panis (Parni?)Commanders and leadersKing SudasVashishta	The Ten KingsVishvamitraStrengthUnknown but less	More than 6,666Casualties and lossesUnknown but less	6,666 (Mandala 7)

பஞ்சாப்பின் ரவி நதிக்கு அருகில் இந்த போர் மத்திய அல்லது முக்கிய ரிக்வேத காலத்தில் நடந்தது. வடமேற்கு இந்தியாவின் பிற பழங்குடியினருடன் கூட்டுச் சேர்ந்த மற்றும் அரச முனிவர் விஸ்வாமித்திரரால் வழிநடத்தப்பட்ட பரதர் போன்ற சக்திவாய்ந்த புருஷர்கள் சிலர் போரில் த்ருட்சு (புரு) மன்னர் சுதாஸால் தோற்கடிக்கப்பட்டனர், இது சுதாஸின் கவிஞரும் குருவுமான வசிஷ்டரால் கொண்டாடப்பட்டது (ஆர்.வி 7.18). வெவ்வேறு அறிஞர்களின் வெவ்வேறு கருதுகோள்களின் காரணமாக இந்த போர் உண்மையில் எப்போது நடந்தது என்பது குறித்து மாறுபட்ட கணக்குகள் உள்ளன. சிலர் இது கிமு 3000-4000 க்கு முந்தையது என்றும், மற்றவர்கள் இது கிமு 14 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தது என்றும் கருதுகின்றனர்.

சுதாஸ் என்ற அரசன் தலைமையிலான பழங்குடியினர் ட்சு இனத்தவர்கள் ஆவர். 7.33.5 இல் பத்து அரசர்களால் சூழப்பட்டிருந்ததால், சுதாஸும் “பத்து அரசர்களில்” சேர்க்கப்பட்டார். ஆனால் இந்த எண்ணிக்கை எவ்வாறு என்பது தெளிவாகத் தெரியவில்லை: 7.18 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பழங்குடிகளில், துர்வாசர்கள், யக்சுக்கள் (யாதுவுக்கு பமுன்), [2] மத்சியர்கள், ப்ராகுஸ், துருஹ்யுஸ், பக்தாக்கள், பலனாஸ், அலினாஸ், சிவாக்கள் மற்றும் விசானின்கள் கணக்கிடப்பட்டால், முழு எண்ணிக்கையையும் அடையலாம், “1 வைகர்ணன் 1, அஜாஸ் மற்றும் சிக்ரஸ் (7.18.14) பேதா (7.18.19, 7.33.3 மற்றும் 7.83.4, சூதாஸால் கொல்லப்பட்ட முக்கிய தலைவர்), சிமியு (7.18.5), மற்றும் கவாச (7.18.12) ஆகியவை தனிப்பட்ட மன்னர்களின் பெயர்கள். எதிரிகளில் பரதர்கள் 7.33 இல் பெயரிடப்பட்டுள்ளனர், ஆனால் 7.18 இல் இல்லை.

அலினாஸ்: தாசரஜ்னாவில் சுதாஸால் தோற்கடிக்கப்பட்ட பழங்குடியினரில் ஒருவர்,[4] மேலும் அவர்கள் நூரிஸ்தானின் வடகிழக்கில் வாழ்ந்ததாகக் கூறப்படுகிறது, ஏனெனில் இந்த நிலம் சீன யாத்ரீகர் ஹியூன் த்சாங் என்பவரால் குறிப்பிடப்பட்டது. [5]அனு: சிலர் அவற்றை பருஷ்னி (ரவி) பகுதியில் வைக்கிறார்கள். [6]பிரிகுஸ்: அநேகமாக பூசாரி குடும்பம் பண்டைய கவி பிருகுவின் வழித்தோன்றலாக இருக்கலாம். பின்னர், அவை அதர்வ வேதத்தின் (பிரக்வ்-ஓம்கிராசா) சில பகுதிகளின் தொகுப்புடன் தொடர்புடையவை.பாலணர்கள்: தாசரஜ்னப் போரில் சுதாசருக்கு எதிராகப் போரிட்டார். சில அறிஞர்கள் போலன் கணவாய் பகுதியில் பலனர்கள் வாழ்ந்ததாக வாதிட்டனர். [7]துருஹ்யுஸ்: சிலர் அவற்றை காந்தாரியுடன் இணைக்கின்றனர் (ஆர்.வி 1.126.7).மத்ஸ்யா என்பது ஆர்.வி.யில் (7.18.6) மட்டுமே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, ஆனால் பின்னர் சால்வாவுடன் தொடர்புடையது. [8]பார்சு: பர்சுக்கள் பண்டைய பாரசீகர்களுடன் சிலரால் இணைக்கப்பட்டுள்ளனர். [9]புருஷ்: ரிக்வேதத்தில் உள்ள முக்கிய பழங்குடி கூட்டமைப்புகளில் ஒன்றாகும்.பனிஸ்: பேய்களின் ஒரு வகையின் பெயரும்; பின்னர் சித்தியர்களுடன் தொடர்பு கொண்டிருந்தார்.

போரானது பரஸ்னி (ரவி) நதிக்கரையில் நடந்தது. சூடாஸின் போர்வீரர்கள் வெள்ளை உடை அணிந்த (ஷ்வித்யங்கா) என்று விவரிக்கப்படுகிறார்கள், தலையின் வலது பக்கத்தில் முடி முடிச்சுகளை அணிந்துள்ளனர் (தக்சினதாஸ்கபர்தா), பறக்கும் பதாகைகளைக் (க்ருத்வாஜ்) (கிரத்வாஜ்) (ஆர்.வி 7.83.2), அதே நேரத்தில் பத்து மன்னர்கள் தியாகம் செய்யவில்லை (அயாஜ்யவத்). (7.18.5) சுதாஸ் பராஸ்னி நதியை பாதுகாப்பாகக் கடக்க முடிந்தது, அதே நேரத்தில் அவரது எதிரிகள், ஒரு வெள்ளத்தில் சிதறடிக்கப்பட்டு நீரில் மூழ்கினர் அல்லது சூடாஸின் ஆட்களால் கொல்லப்பட்டனர்:.

7:18.9 அவர்கள் தங்கள் இலக்கை நோக்கி விரைந்தனர்: அவர்கள் பரஸ்னியைத் தேடினர்; வேகமாக வந்தவன் திரும்பி வரவில்லை.இந்திரன், ஆணவமிக்க, வேகமாகப் பறக்கும் எதிரியான, மனிதத்தன்மையற்ற முணுமுணுப்புக்காரனான சுதாஸிடம் கைவிட்டான்.7.18.9 மேய்ச்சல் நிலத்திலிருந்து மேய்ச்சலுக்கு செல்லாமல் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தற்செயலாக ஒரு நண்பரிடம் ஒட்டிக் கொண்டனர்.பிரஷ்னியால் அனுப்பப்பட்ட புள்ளிக் குதிரைகளை ஓட்டுபவர்கள், போர்வீரர்களுக்கும், குதிரைகளுக்கும் செவிசாய்த்தனர். (, மொழிபெயர்ப்பு -கிரிஃபித்)7.18.10 அன்று கவாஷாவும் துருஹ்யுவும் இந்திரனால் மூழ்கடிக்கப்பட்டனர். அனு மற்றும் துருஹ்யுஸின் கொல்லப்பட்ட வீரர்களின் எண்ணிக்கை 6,666 (7.18.14).

போருக்குப் பிறகு, சுதாஸ் (7.33.6) தலைமையிலான பாரதர்கள் அஜாக்கள், சிக்ருக்கள் மற்றும் யக்ஸுகளிடமிருந்து கப்பம் பெற்றனர் (= யது, 7.18.20), மற்றும் இந்திரன் எதிரிகளின் ஏழு கோட்டைகளை அழித்து, அனுவின் பொக்கிஷங்களை சூதாஸிடம் (7.18.13) கொடுத்தார். 7.18.17 இது சிங்கத்தை ஆட்டுக்குட்டி தோற்கடிப்பதற்கு ஒப்பான வெற்றி என்று வலியுறுத்துகிறது.

. மேற்கோள் காட்டல்

.http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Ten_Kings

https://ramanisblog.in/2015/01/15/worlds-first-war-immigration-5000-bc-dasarajnya-harappa/

Ramayana Describes Pangaea Super Continent Geology Agrees


not a figment of someone’s imagination or Poetic Hyperbole,I have found during the course of my research for the past eight years on Indian texts by checking the information with modern science,like Physics,Chemistry,Geology,Archeology,Astronomy,Carbon Dating and cross referencing the information with the ancient civilizations of the world,their literature ,religious and cultural practices,legends and Etymology. I also…

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: