நாற்பது இந்து சம்ஸ்காரங்கள் (சடங்குகள்), பெயர்கள், விவரங்கள்.


அடிப்படை

மனிதர்கள் சில உள்ளார்ந்த போக்குகள், தனக்கே உரித்தான மனப்பான்மைகள் கொண்டுள்ளனர்.

இதை Genes விளைவு என்று அழைக்கலாம்.

இந்துக்கள் இதை ‘வாசனா’ அல்லது ‘எச்சங்கள் ‘என்று அழைக்கிறார்கள்.

தக்கார் தகவிலர் என்பது அவரவர்
எச்சத்தாற் காணப்ப படும்.  -குறள்
 1. அடிப்படை
  1. தக்கார் தகவிலர் என்பது அவரவர் எச்சத்தாற் காணப்ப படும்.  -குறள்
 2. இரு பிறப்புகள்.
 3. நாற்பது சம்ஸ்காரங்கள்.
 4. நான்கு வேத விரதங்கள்.
 5. பஞ்சமஹாயக்யம்
 6. தேவ யக்ஞம் (கடவுளர்களுக்காக), பித்ரு யக்ஞம் (முன்னோர்களுக்கு), மனுஷ்ய யக்ஞம் (சக மனிதர்களுக்காக), பூத யக்ஞம் (இயற்கையின் ஐந்து கூறுகளுக்கு), பிரம்ம யக்ஞம் (உண்மைக்கு) ஏழு பாக யக்ஞங்கள் அஷ்டக அன்வஷ்டக, பார்வனம், ஸ்தாலீபாகம், ஆக்ரஹாயனீ’ ஸ்ரவனீ, சைத்ரீ, ஆஸ்வாயுஜி.
 7. ஏழு ஹவீர் யாகங்கள்
 8. சோம சமஸ்தைகள்இந்த விஷயத்தைப் பற்றிய எனது முந்தைய வலைப்பதிவில் விளக்கப்பட்டுள்ளபடி, நமது உள்ளார்ந்த போக்குகள் நம் வாழ்க்கையை வடிவமைக்கின்றன.

ஒருவர் வாழ்வில் எவ்வாறு ஆகிறார்,பரிணமிக்கிறார் என்பதை இவற்றைப் பொருத்தது.

இந்து சமுதாயம், வர்ணம் என்றழைக்கப்படும் அல்லது சாதி என்று தவறாக அழைக்கப்படும், இந்த மனோபாவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது. (சாதி என்பது ஒரு தவறான பெயர். சாதி பற்றிய எனது வலைப்பதிவைப் படியுங்கள்).

அவையாவன,( மனப்பாங்கு , ஒழுக்கம் மற்றும் தொழில் சார்ந்த அடுக்குகள்)

பிராமணர்கள்,

சத்திரியர்கள்,

வைசியர்கள் மற்றும்

சூத்திரர்கள்.

முதல் மூன்று பிரிவினரும் அனைத்து சம்ஸ்காரங்களையும் செய்ய கட்டளையிடப்பட்டுள்ளனர்.

இம்மூன்று பிரிவினரும், ‘த்விஜஸ்’ (இரு பிறப்பாளர்கரள் ) என்று அழைக்கப்படுகின்றனர்.

இரு பிறப்புகள்.

‘ஆய்ந்த மெய்ப்பொருள் நீறென
வளர்க்கும்அக் காப்பில்
ஏய்ந்த மூன்றுதீ வளர்த்துளார்
இருபிறப் பாளர்
நீந்து நல்லறம் நீர்மையின்
வளர்க்கும்அத் தீயை
வாய்ந்த கற்புடன் நான்கென
வளர்ப்பர்கண் மடவார்.
[ 3]-12 -ஆம் திருமுறை பதிகம் 12.26
ஆராய்ந்து தெளிந்த உண்மைப் பொருளாவது திருநீறே என்று எண்ணி, வளர்த்து வருகின்ற அக்காப்போடு, பொருந்திய முத்தீயை அங்குள்ள இரு பிறப்பாளர்கள் வளர்த்து வருவர், பிறவிப் பெருங் கடலினின்றும் நீந்தத் துணை நிற்கும் நல்ல அறங்களைப் போல, வளர்ந்து வரும் அத்தீயினை, தமக்கென அமைந்த கற்புத் தீயையும் கூட்டி அங்குள்ள பெண்கள் தீ நான்கென வளர்ப்பர்.

குறிப்புரை: திருநீற்று நெறியைக் காத்து வருவதோடு தமக்குரிய முத்தீயையும் மறையவர் காத்து வருவர். அம்முத் தீயோடு கற்புத் தீயையும் கூட்டி நான்கென வளர்த்து வருவர் அவர் மனைவியர் என்பது கருத்து. மூன்று தீ – ஆகவனீயம், தட்சிணாக்கினியம், காருக பத்தியம் என்பன. கற்பைத் தீ என்றல் மரபு. கண்ணகியின் கற்புத் தீயால் மதுரையும், சீதையின் கற்புத் தீயால் இலங்கையும் அழிந்தமை காண லாம். ”சானகி எனும் பெயர் உலகீன்ற அம்மனை, ஆனவள் கற்பி னால் வெந்ததல்லது ஒரு வானரம் சுட்டது என்றுணர்தல் மாட்சியோ” ‘கற்பினால் சுடுவன்’ (கம்ப. யுத்த. மந்திரப். 74-2) https://www.sivasiva.org/thirumurai_song.php?&pathigam_no=12.260&thirumurai=12&author=%E0%AE%9A%E0%AF%87%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D&paadal_name=%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%20%E0%AE%A8%E0%AF%80%E0%AE%B2%20%E0%AE%A8%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95&pann=&thalam=&iraivan=&iravi=
இரு பிறப்புகள்.
முதலாவது தாயின் கருவறையிலிருந்து பிறப்பது.

இரண்டாவதாக அவர்களுக்காக உபநயனம் செய்யப்படும் போது, அறிவிக்கண் திறக்கும் போது.

(தயவுசெய்து இது தொடர்பான என் வலைப்பதிவைப் படியுங்கள்)

உபநயனம் மற்றும் பிற சம்ஸ்காரங்கள் செய்யப்படும்போது அவர் மீண்டும் பிறக்கிறார்.

(இயற்கையில் இரண்டு மட்டுமே இருமுறை பிறக்கி ன்றது.

அவையாவன.

பறவைகள் – அவை முட்டைகளாகவும் பின்னர் குஞ்சு பொரிக்கும் போது மீண்டும் பறவைகளாகவும் பிறக்கின்றன.

மற்றொன்று பற்கள், அவை ஒரு முறை விழுந்து மீண்டும் வளர்கின்றன.)

நாற்பது சம்ஸ்காரங்களும் செய்யப்படும்போதுதான் இந்த இரண்டாவது பிறப்பு நிறைவடைகிறது.

வேதங்களைப் படிப்பவர்கள் ‘விப்ரா’ என அழைக்கப்படுகிறார்கள்.

ஸ்ம்ஸ்காரங்கள் மற்றும் வேத அத்யயனம் (வேதங்களைப் பயிற்சி செய்பவர்கள்) செய்பவர்கள் ஸ்ரோத்திரீயர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள்

நாற்பது சம்ஸ்காரங்கள்.

கர்ப்பா தானம்,

பும்சவனம்

சீமந்தம்

ஜாத கர்மா

நாம கரணம்

அன்னப் பிரசானம்

சௌளம் ( முடி மழித்தல்)

உபநயனம்., முப்பரிநூல் அணிதல்.

நான்கு வேத விரதங்கள்.

 • பிரஜாபத்யா
 • சௌம்யா,
 • அக்னேயா,
 • வைஸ்வ தேவா
 • சமவர்த்தனம்
 • கல்யாணம்

பஞ்சமஹாயக்யம்தேவ யக்ஞம் (கடவுளர்களுக்காக),

பித்ரு யக்ஞம் (முன்னோர்களுக்கு),

மனுஷ்ய யக்ஞம் (சக மனிதர்களுக்காக),

பூத யக்ஞம்
(இயற்கையின் ஐந்து கூறுகளுக்கு),

பிரம்ம யக்ஞம் (உண்மைக்கு)

ஏழு பாக யக்ஞங்கள்

அஷ்டக அன்வஷ்டக,

பார்வனம்,

ஸ்தாலீபாகம்,

ஆக்ரஹாயனீ’

ஸ்ரவனீ,

சைத்ரீ,

ஆஸ்வாயுஜி.

ஏழு ஹவீர் யாகங்கள்அக்னி ஆதானம்,

அக்னிஹோத்ரம்,

தர்சபூர்ண மாஸம்,

ஆக்ராயணம்,

சாதுர்மாஸ்யம்,

நிருத பசு பந்தம்,

செளத்ரமணி


.

,

,

,

.

,

சோம சமஸ்தைகள்

 • அகனிக்ஷ்டோமம்

அத்யாக்னிஷ்டோமம்

உக்த்யம்,

ஷோடசி’

வாஜபேயம்.

அதிராத்ரம்,

அப்தோர்யாமம்

மற்றொரு பதிவு.

‘தனிநபர்களின் கடமைகள் மிகவும் இயல்பாகவே கடைப்பிடிக்கப்படுகின்றன, அவை எவை என்பதைப் பற்றி பலருக்குத் தெரியாது.

இந்து மதம் ஒரு தனிமனிதனின் வாழ்க்கையை நான்கு பகுதிகளாகப் பிரித்தது.

அவர்கள் பிரம்மச்சரியம், பிரம்மச்சரியவாதி,

கிருஹஸ்தா, திருமணமானவர்,

வனப்பிரஸ்தம், ஓய்வு பெற்றவர்கள் மற்றும்

சன்யாசா, துறவறம்.

https://ramanan50.wordpress.com/2012/07/15/samskaras-hinduism-rites-of-passagebasic-religious-rites/

சம்ஸ்காரங்கள், இந்து மதம்-வழிச் சடங்குகள், அடிப்படை மதச் சடங்குகள்.
15 ஜூலை 2012
சம்ஸ்காரங்கள், இந்து சடங்குகள் ஒரு அறிமுகம்
17 ஜூலை 2012
கர்பா தானம்,நல்ல குழந்தைகளைப் பெறுவதற்கான சடங்கு.

. https://ramanisblog.in/2012/07/19/forty-hindu-samskarasrites-namesdetails/

தொடர்புடைய பதிவுகள்

,

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: