இந்தியாவின் பதினாறு தொன்மையான பேரரசுகளில் சிபி சோழர் பேரரசு


பண்டைய இந்தியாவின் வரலாறு மிகவும் சுவாரசியமானது, நமது மூதாதையர்கள் புராணம், இதிஹாசா மற்றும் ஸ்தல புராண வடிவில் விட்டுச் சென்ற தொகுதிகள் பற்றிய தொகுதிகளைப் படிக்க பொறுமையும் விடாமுயற்சியும் தேவை. தமிழ், தெலுங்கு, பெங்காலி போன்ற இந்தியாவின் பிராந்திய மொழிகளில் உள்ள நூல்களும் இதனுடன் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.அப்படியானால், கோயில் கல்வெட்டுகள் உள்ளன.இவையனைத்தையும் மீறி, இந்தியாவில் வரலாற்றுப் பதிவுகள் இல்லை என்று சில அறிவு ஜீவிகள் கூறுகிறார்கள்.

இந்தியாவில் பல வம்சங்கள் இருந்தபோதிலும், சூரிய, சூரிய, சந்திர, சந்திர வம்சங்கள் என்ற இரண்டு வம்சங்கள், சந்திர வம்சங்கள் மற்றவை அனைத்தும் தோன்றியவை. இதில் பண்டைய தமிழ் மன்னர்களான சோழ, ஆந்திர மன்னர்களும் அடங்குவர்.பதினாறு பேரில் ஒருவரான ஷோடசர் என்று குறிப்பிடப்படும் சோழப் பேரரசர், உசினாரவசு என்றும் அழைக்கப்படும் சிபிச்சக்ரவர்த்தி ஆவார்.

முதல் பேரரசர்களும் இந்தியாவைச் சேர்ந்தவர்கள். மகாபாரதம் பதினாறு (சோடச) சக்ரவர்த்திகளின் பட்டியலைத் தருகிறது.

'
 • உலகின் முதல் பேரரசர்கள் இந்தியாவைச் சேர்ந்தவர்கள். மகாபாரதம் பதினாறு (சோடச) சக்ரவர்த்திகளின் பட்டியலைத் தருகிறது.
 • ‘யுதிஷ்டிரரால் ராஜசூய யாகம் நடத்தப்பட்டபோது, வைசம்பாயனர் என்ற ரிஷி மகாபாரத சகாப்தத்திற்கு முன்பு வாழ்ந்த 16 சக்ரவர்த்திகளின் ( பேரரசர்கள்)பட்டியலை அவரிடம் விவரித்தார். இந்த பட்டியல் மகாபாரதத்தில் (12.29) இல் காணப்படுகிறது, இது ஷோடஸ ராஜிகா அல்லது 16 அரசர்களின் பட்டியல் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
 • மருத அவிக்ஷிதா (சூர்யவம்சி மற்றும் வைஷாலி இராச்சியம்)
 • சுஹோத்ர அதிதினா ( சந்திரவம்சி, புரு (பாரதவம்சம்) மற்றும் குருஜங்கல இராச்சியம்)
 • பிருஹத்ரத அங்கம் (சந்திரவம்சி மற்றும் அங்க இராஜ்ஜியம்)
 • ##ஷிவி உஷினார (சிபி சக்கரவர்த்தி, உசினார சிபி (சந்திரவம்சம் அனு மற்றும் ஷிவி இராச்சியம்)
 • பாரத தௌஷ்யந்தி (சந்திரவன்ஷி, புரு மற்றும் குருஜங்கல இராச்சியம்)
 • ராம தசரதி (சூர்யவம்சி மற்றும் அயோத்தி அல்லது கோசல இராச்சியம்)
 • பகீரத திலீபன் (சூர்யவம்சம் மற்றும் அயோத்தியா அல்லது கோசல இராச்சியம்)
 • திலீப கத்வங்கா (சூர்யவம்சி மற்றும் அயோத்தியா அல்லது கோசல இராச்சியம்)
 • மனமாந்தத யௌவனஷ்வம் (சூர்யவம்சி மற்றும் அயோத்தி அல்லது கோசல ராஜ்யம்)
 • யயாதி நகுஷன் (சந்திரவம்சம் மற்றும் புரு+அனு+யாதவ+துர்வாசு+த்ருஹ்யு இராஜ்ஜியத்தை ஆண்டான்)

ஆதாரங்கள்.

.

http://historyindianized.blogspot.com/2013/01/chakravarti-samrat-of-ancient-india.html?m=1

The first major war was fought in India. ( Ref. https://en.m.wikipedia.org/wiki/

,

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: