ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಗಬ್ಬೂರು ವಿಗ್ರಹದ ಪಾದಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ

Trinetra Dashabhuja Anjaneya.image.

ಭಾರತದ ದೇವಾಲಯಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಆಕರಗಳಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಅದ್ಭುತಗಳೂ ಆಗಿವೆ. ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಕೆಲವು ಆಕಾಶದ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಕೆಲವು ದೇವಾಲಯಗಳು ಒಂದೇ ರೇಖಾಂಶದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಹನ್ನೆರಡು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ದೇವಾಲಯಗಳು ಫಿಬನೋಚಿ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ. ಶಿವ ಲಿಂಗವು ದಿನಕ್ಕೆ ಐದು ಬಾರಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ…. ಪಟ್ಟಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

ಈಗ ಈ ಅದ್ಭುತ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಬ್ಬೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಕನಿಷ್ಠ 800 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಚಕುಕ್ಯರು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹನುಮಂತನಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ವಿಗ್ರಹದ ಪಾದಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಅದು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಆವಿ ಏರುವುದನ್ನು ಒಬ್ಬರು ನೋಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ , ಅದು ಬಿಸಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಗಬ್ಬೂರು ವಿಗ್ರಹದ ಪಾದಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ

ಗಬ್ಬೂರು ಅನ್ನು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವಾಲಯ ಪಟ್ಟಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೩೦ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ೨೮ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳಿವೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಗಬ್ಬೂರು ಅನ್ನು ಗರ್ಭಪುರ ಮತ್ತು ಗೋಪುರಗ್ರಾಮ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಬ್ಬೂರಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳೆಂದರೆ ಹನುಮಾನ್, ಈಶ್ವರ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ, ಮಲೆ ಶಂಕರ, ಬಂಗಾರ ಬಸಪ್ಪ, ಮಹಾನಂದೀಶ್ವರ, ಏಲುಭಾವಿ ಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬೂದಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ; ಪಾಳುಬಿದ್ದಿರುವ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gabbur
ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ. ಹತ್ತಿರದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ.ಬೆಂಗಳೂರು. ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ. ರಾಯಚೂರು. Bangalore.To ಗಬ್ಬೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬಸ್ಸುಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಬಸ್ಸುಗಳು ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ

K

ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೇಖನ

Join Ramanisblog for Researched articles on the Presence of Sanatan Dharma throughout the world,Hinduism Practices Special Vedic Mantras , History of India, Tamils, Special,Unique Temples Of India

Santana Dharma and Russia Part 1


The roots of Santana Dharma in Russia can be traced back to the 18th century when the Russian Empire expanded towards the south and started to interact with Indian traders and travelers. During this time, the Russian elite showed a keen interest in Indian Vedas, religious texts written in Sanskrit, and started to learn about…

Russian Influence on India,India Part of Bharatha Varsha


According to a research paper by a Russian researcher on the history of the world, it was Russia that gave the Vedas, Vimanas, philosophy, and sciences to the world, not India. The author of the paper suggests that the Vedas were composed in the Arctic, and Shiva and his son Ganesha traveled through the western…

,

K

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: