ஸ்ரீசக்ர நவாவரண பூஜையில் தேவிகளின் பெயர்கள் இடம் பகுதி 1


1 வது ஆவரணத்தின் 3 வரிகள் மற்றும் பல்வேறு தெய்வங்களின் நிலை

பூபுரா என்று அழைக்கப்படும் வெளிப்புற 3 வரிகள் ஸ்ரீ யந்திரத்தின் முதல் ஆவாரணத்தை உருவாக்குகின்றன. இது திரிலோக்ய மோகன சக்ரா என்று அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் அதன் உள் ரகசியங்களை அறிந்து வணங்குபவர் 3 உலகங்களையும் மயக்க முடியும். இது பிரகத யோகினி என்ற யோகினி தேவியால் ஆளப்படுகிறது. இதன் தெய்வம் திரிபுரா. இந்த ஆவரணத்தின் பீஜா ஆம் ஆம் சௌஹ் ஆகும். மாணிக்கம் புஷ்பாஸ் ஆகும். நேரம் 24 நிமிடங்கள் (360 சுவாசங்கள்). காட்டப்பட வேண்டிய முத்திரை க்ஷோப முத்ரா ஆகும்.

முதல் வரி: வெளிக் கோடு (3 வரிகளில்) சித்தி தேவிகள் என்று அழைக்கப்படும் 10 தேவிகளைக் கொண்டுள்ளது. அவர்களுடைய பிரகாசம் உருகிய பொன்னைப் போன்றதாகும்; அவர்கள் தங்கள் வலது கைகளில் மணியையும், இடது கைகளில் கயிற்றையும் பிடித்துக் கொள்கிறார்கள். அவை மிகவும் மங்களகரமானவை மற்றும் வணங்குபவருக்கு இரத்தினக்கற்கள் மற்றும் ஆபரணங்களின் குவியல்களை வழங்குகின்றன. கீழே உள்ள படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி அவை வைக்கப்படுகின்றன. அவையாவன:

The 3 lines of the 1st Avarana & the position of the various deities.
 • ஓ1-அனிமா சித்யம்பா
  ஓ2-லகிமா சித்யம்பா
  ஓ3-மஹிமா சித்யம்ப
  ஓ4-இஷ்வித சித்யம்ப
  ஓ5-வசித்வ சித்யம்ப
  ஓ6-பிரகாம்ய சித்யம்ப
  ஓ7-புக்தி சித்யம்பா
  ஓ8-இச்சா சித்யம்ப
  ஓ9பிரப்தி சித்யம்பா
  10-சர்வகாம சித்யம்ப
 • 2 வது வரி: 2 வது அல்லது நடு வரி எட்டு மாத்ருகா தேவிகளைக் கொண்டுள்ளது. அவர்கள் அனைத்து ஆபரணங்களிலும் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் தங்கள் கைகளில் வித்யா (புத்தகம்), திரிசூலம், சக்தி, சக்ரா (வட்டு), கிளப், தண்டர்போல்ட், பேட்டன் & லோட்டஸ் ஆகியவற்றை வைத்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் வணக்கத்திற்குரியவருக்கு விரும்பியதையெல்லாம் கொடுக்கிறார்கள்.
 • எம் 1-ஸ்ரீ பிராமி மாத்ருகா
  எம் 2-ஸ்ரீ மகேஸ்வரி மாத்ருகா
  எம் 3-ஸ்ரீ கௌமாரி மாத்ருகா
  M4-ஸ்ரீ விஷ்ணுவி மாத்ருகா
  எம்5-ஸ்ரீ வாராஹி மாத்ருகா
  எம் 6-ஸ்ரீ மஹேந்திரி மாத்ருகா
  எம் 7-ஸ்ரீ சாமுண்டா மாத்ருகா

 • M8-ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி மாத்ருகா
 • 3-வது வரி: மூன்றாவது வரியில் 10 முத்ரா சக்திகள் உள்ளன. அவை சிவப்பு நிறத்தில் உள்ளன, மேலும் பல்வேறு முத்திரைகளை ஆட்சி செய்கின்றன, மேலும் வணக்கத்திற்குரியவருக்கு ஆன்மீக வரங்களை வழங்குகின்றன..
 • 1-சர்வசங்க்ஷோபினி தேவி
 • 2-சர்வவித்ராவினி தேவி
 • 3-சர்வகர்ஷினி தேவி
 • 4-சர்வசங்கரி தேவி
 • 5-சர்வோன்மதினி தேவி
 • 6-ஸர்வமஹங்குஷ தேவி
 • 7-சர்வகேச்சாரி தேவி
 • 8-சர்வபீஜ தேவி
 • 9-சர்வயோனி தேவி…
 • 10-சர்வத்ரிகாந்த தேவி

The Nava Avaranas (Nine Corridors) of the Sri Yantra.

2 வது ஆவரணம்: சர்வாஷ் பரிபூரக சக்ரா என்று அழைக்கப்படும் 16 இதழ்கள் வட்டம் அனைத்து ஆசைகளையும் நிறைவேற்றுபவர் என்று பொருள்.

16 யோகினிகளும் சமஸ்கிருத மொழியின் 16 உயிரெழுத்துக்களைக் குறிக்கின்றனர், மேலும் 16 உயிரெழுத்துக்களை தங்கள் பீஜ மந்திரங்களாகக் கொண்டு வணங்கப்படுகிறார்கள்.

இந்த ஆவரணத்தின் மாணிக்கம் சபையர் ஆகும். தாது என்பது கைல் (உயிரியல் தீயினால் உணவு சிதைவடைவதன் முதல் தயாரிப்பு) ஆகும். நேரம் மூன்று மணி நேரம் (2700 மூச்சு). பீஜா மந்திரம் ஐம் க்லிம் சௌஹ் ஆகும். இந்த ஆவரணத்தின் முத்திரை திரவினி முத்திரை ஆகும்.வரிசையில் உள்ள 16 தேவிகள் பின்வருமாறு.

 • . காமகர்ஷினி சக்தி
 • புத்யகர்ஷினி சக்தி
 • அஹங்கரகர்ஷினி சக்தி
 • சப்தகர்ஷினி சக்தி
 • ஸ்பர்ஷகர்ஷினி சக்தி
 • ரூபகர்ஷினி சக்தி
 • ரசகர்ஷினி சக்தி
 • காந்தகர்ஷினி சக்தி
 • சித்தகர்ஷினி சக்தி
 • த்யர்யகர்ஷினி சக்தி
 • ஸ்ம்ருத்யகர்ஷினி சக்தி
 • நமகர்ஷினி சக்தி
 • பீஜகர்ஷினி சக்தி
 • ஆத்மகர்ஷினி சக்தி
 • அம்ருதகர்ஷினி சக்தி
 • ஷரீரகர்ஷினி சக்தி.
 • 3 வது ஆவரணம்: சர்வ சங்கோபன சக்ரா எனப்படும் 8 இதழ் வட்டம் ஆகும். இந்த ஆவரணத்தில் லலிதாவின் முதன்மையான வடிவம் திரிபுர சுந்தரி ஆகும். யோகினி என்பது குப்ததர யோகினி. அவள் ஒரு காதல் போதை நிலையில் ஆடிக் கொண்டிருக்கிறாள், அவளுடைய கண்கள் ஆனந்தத்தால் நிறைந்துள்ளன. அவள் பேரார்வத்துடன் புன்னகைக்கிறாள், முத்ராக்கள் பயங்களைப் போக்குவதையும் வரங்களை வழங்குவதையும் காட்டுகிறது.

  எட்டு இதழ்களில் ஒவ்வொன்றிலும் உள்ள எட்டு தேவிகள் பந்துகா மலர்களின் நிறத்தைக் கொண்டுள்ளனர். அவர்கள் கயிறு, கோது, நீலத் தாமரை ஆகியவற்றைப் பிடித்துக் கொண்டு பயத்தைப் போக்குகிறார்கள். அவை பேச்சு, வைத்திருத்தல், நடப்பது, வெளியேற்றுவது, இன்பம், கைவிடுதல், செறிவு மற்றும் பற்றற்ற தன்மை ஆகியவற்றைக் குறிக்கின்றன. அவர்கள் எட்டு கா வகுப்பு எழுத்துக்களை தங்கள் பீஜாக்களாக வைத்திருக்கிறார்கள்.இந்த ஆவரணத்தின் பீஜ மந்திரம் ஹ்ரீம் க்லிம் சௌஹ் ஆகும். மாணிக்கம் பூனையின் கண். தாது என்பது மாம்சம். நேரம் இரவும் பகலும் (21600 சுவாசம்).

  இந்த ஆவரணத்தின் முத்திரை ஆகர்ஷண முத்திரை ஆகும்.

  வரிசையில் உள்ள 8 தேவிகள் பின்வருமாறு:
 • அனங்க குசும சக்தி
 • அனங்க மேகலா சக்தி
 • அனங்க மதன சக்தி
 • அனங்க மதனதுர சக்தி
 • அனங்க ரேகா சக்தி
 • அனங்க வேகினி சக்தி
 • அனங்கங்குஷ சக்தி
 • அனங்க மாலினி ஷக்த்.
ஶ்ரீ சக்ரம்.

4 வது ஆவரணம்: 14 முக்கோணங்களைக் கொண்ட இந்த ஆவரணா (படத்தில் வெளி நீல முக்கோணங்கள்) மனித உடலில் உள்ள 14 உலகங்களையும் 14 முக்கிய நாடிகளையும் குறிக்கிறது. இது சர்வ சௌபாக்ய தயாக் சக்ரா என்று அழைக்கப்படுகிறது. தேவியின் தலைமை வடிவம் திரிபுர வாசினி ஆகும். அவள் சிவப்பு மற்றும் மிகவும் அழகாக இருக்கிறாள். முக்கோணங்களின் பதினான்கு தேவிகள் கர்வம் கொண்டவர்கள், தேவையில்லாதவர்கள், இளமையானவர்கள், கோச்சினியல் நிறம் கொண்டவர்கள், ரத்தினங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டவர்கள், கயிறு, மணி, கண்ணாடி, அமிர்தம் நிறைந்த ஒயின் கப் என்று விவரிக்கப்படுகிறார்கள். அவர்கள் சம்ப்ரதாய யோகினிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். 

இந்த ஆவரணத்தின் பீஜ மந்திரம் ஹைம் ஹ்க்லிம் ஹ்ஸாஹ் ஆகும். மாணிக்கம் பவளம் ஆகும். தாது என்பது இரத்தம். நேரம் வார நாள் .இந்த ஆவரணத்தின் முத்திரை வஸ்ய முத்திரை ஆகும்.

14 தேவிகள்

 • 1.சர்வஸ்ம்ஷோபினி தேவி
 • 2.சர்வவித்ராவினி தேவி
 • 3.சர்வகர்ஷினி தேவி
 • 4.சர்வஹ்லதினி தேவி
 • 5.சர்வஸம்மோகினி தேவி
 • 6.சர்வஸ்தம்பினி தேவி
 • 7.ஸர்வஜ்ரும்பினி தேவி
 • 8.சர்வவசங்கரி தேவி
 • 9.சர்வரஞ்சனி தேவி
 • 10.சர்வோன்மதினி தேவி
 • 11.ஸர்வர்தசாதிக தேவி
 • 12.சர்வசம்பட்டிபுராணி தேவி
 • 13.சர்வமந்திரமயி தேவி
 • 14.ஸர்வத்வந்த்வக்ஷயங்கரி தேவி.
 • 5 வது ஆவரணம்: 10 முக்கோணங்களைக் கொண்ட இந்த ஆவாரணம் (படத்தில் உள்ள சிவப்பு முக்கோணங்கள்) சர்வார்த் சதக சக்ரா என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது பஹீர்தாசரம் எனச் சொந்தமானது. லலிதாவின் தலைமை அம்சம் திரிபுரஸ்ரீ ஆகும். அவள் கயிறு மணி, ஒரு மண்டை ஓடு பிடித்து பயத்தை அகற்றுகிறாள். அவள் குங்குமப் பிரகாசம் கொண்டவள். யோகினிகள் குலோத்தேர்ண யோகினிகள் என்றும் குல யோகினிகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். அவை ஜபகுசும மலர்களின் பளபளப்பைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் அவை பளபளக்கும் ரத்தினங்கள் மற்றும் ஜவ்வால்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவர்கள் கயிறுகளையும் கோடங்களையும் பிடித்துக்கொண்டு, ஞானத்தின் சைகைகளைக் காட்டி, வரங்களைத் தருகிறார்கள். அவை தசாவதாரங்களையும் 10 உயிர்த் தீகளையும் குறிக்கின்றன.
 • இந்த ஆவரணத்தின் பீஜா ஹ்ஸ்ஹௌம், ஹ்லீஸ்க்லூம், ஹ்ஸ்ஸௌஹ் ஆகும். ரத்தினமே முத்து. தாது என்பது ஓவா /விந்து ஆகும். நேரம் சந்திர நாள் (திதி).
 • இந்த ஆவரணத்தின் முத்திரை உன்மத முத்திரை.10 தேவிகள் பின்வருமாறு:
 • 1.ஸர்வ சித்திப்ரதா தேவி
 • 2.ஸர்வஸம்பத்ப்ரத தேவி
 • 3.சர்வப்ரியன்காரி தேவி
 • 4.ஸர்வமங்களகாரிணி தேவி
 • 5.ஸர்வகமப்ரத தேவி
 • 6.சர்வதுகவிமோச்சினி தேவி
 • 7.ஸர்வம்ருத்யுப்ரஸமணி தேவி
 • 8.ஸர்வவிக்ஞனிவாரினி தேவி
 • 9.சர்வாங்கசுந்தரி தேவி
 • 10.ஸர்வஸூபாக்யதாயினி தேவி
 • 6 வது ஆவரணம்: இந்த உள் 10 முக்கோண சக்கரம் (படத்தில் சிவப்பு நிறத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது) சர்வ ரக்ஷகர சக்ரா என்றும், அந்தர்தாசர்தம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. லலிதாவின் தலைமை அம்சம் திரிபுர மாலினி. அவள் கயிறு மற்றும் கோதையைப் பிடித்திருக்கிறாள், பயத்தை நீக்குகிறாள், ஒரு மண்டையோட்டைப் பிடித்திருக்கிறாள். அவள் குங்குமப் பிரகாசம் கொண்டவள். யோகினிகள் நிகர்ப யோகினிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். அவை 1000 உதய சூரியன்களின் நிறம், முத்துக்களாலும் ரத்தினங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டும், கயிறு, உளியைப் பிடித்துக் கொண்டும், ஞானத்தின் சைகைகளைக் காண்பித்தும், வரங்களைத் தருபவையாகவும் உள்ளன. அவர்கள் 10 உயிர்த் தீகளின் சக்திகளாவர்.
 • இந்த ஆவரணத்தின் பீஜா ஹ்ரீம் கிளிம் பிளம் ஆகும். ரத்தினமானது மரகதம். தாது என்பது மஜ்ஜை. நேரம் சந்திர பதினைந்து ஆகும்.
 • ஆவரணத்தின் முத்திரை மகாங்குஷ முத்ரா ஆகும்.10 தேவிகள் பின்வருமாறு:
 • 1.சர்வக்ய தேவி
 • 2.சர்வசக்தி தேவி
 • 3.சர்வஸ்வர்யப்ரதாயினி தேவி
 • 4.சர்வக்ஞமயி தேவி
 • 5.ஸர்வவ்யதினிவாரினி தேவி
 • 6.சர்வதரஸ்வரூப தேவி
 • 7.ஸர்வபபஹார தேவி
 • 8.சர்வானந்தமயி தேவி
 • 9.ஸர்வரக்ஷஸ்வரூபிணி தேவி
 • 10.ஸர்வேப்சிதபலப்ரத தேவி.

1.வாசினி வாக்தேவி
2.காமேஸ்வரி வாக்தேவி
3.மோடினி வாக்தேவி
4.கமலா வக்தேவி
5.அருணா வக்தேவி
6.ஜெயினி வாக்தேவி
7.சர்வேஸ்வரி வாக்தேவி
8.கௌஷினி வாக்தேவி

8 வது ஆவரணம்: இந்த உள் 8 முக்கோண சக்கரம் (படத்தில் பச்சை நிறத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது) சர்வ சித்திப்ரதா சக்ரா என்று அழைக்கப்படுகிறது. தலைமை தாங்கும் தேவி திரிபுரம்பை ஆவார். இங்குள்ள யோகினி ஆதி-ரஹஸ்ய யோகினி ஆவார். அவரது பீஜமந்திரம் ஹ்ஸ்ரைம் ஹ்ஸ்க்லிம் ஹ்ஸ்ரக்லிம் ஹ்ஸ்ரஸாஹ் ஆகும்.

இவர் சம்பத்பிரத பைரவி என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். 1000 சூரியனைப் போல, மூன்று கண்களும், சந்திரனைப் போன்ற முகமும், வெண்மையான ரத்தினங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட முகமும், அழகான உருவமும், வீங்கிய மார்பகங்களும், போதையும், ஆசையும், இளமையும், கர்வமும், புத்தகத்தை ஏந்தியும், பயத்தைப் போக்கியும், ஜெபமாலையை ஏந்தியும், வரங்களைத் தருபவனாகவும் இருக்கிறாள்.

இங்குள்ள 3 தேவிகள் பின்வருமாறு:

1.காமேஸ்வரி

2.வஜ்ரேஷி.

3.பாகமாலினி. 

காமேஸ்வரி ருத்ர சக்தி – பார்வதி. அவள் வெள்ளை நிறத்தில், கற்பூரத்தால் அலங்கரிக்கப்பட்டு, முத்துக்களாலும், படிகங்களாலும், வேறு பல ரத்தினங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டு, புத்தகம், ஜெபமாலை, வரங்கள் வழங்குதல், பயத்தைப் போக்குதல் போன்றவற்றோடு இருக்கிறாள். 

வஜ்ரேஷி என்பது விஷ்ணு சக்தி – லக்ஷ்மி. அவள் சிவப்பு குங்குமம் போல் பிரகாசமாக இருக்கிறாள், மலர்கள் மற்றும் இரத்தினங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறாள், விடியல் சூரியனைப் போல. அவளுடைய கண் இமைகள் நீலக்கல் தூசியால் பூசப்பட்டிருக்கின்றன, அவள் கரும்பைப் பிடித்திருக்கிறாள், மலர்ந்த அம்புகள், வரங்களைத் தருகின்றன, பயத்தைப் போக்குகின்றன.

 

பாகமாலினி பிரம்ம சக்தி – சரஸ்வதி. உருகிய தங்கத்தைப் போல அவள் பிரகாசிக்கிறாள், விலைமதிப்பற்ற ரத்தினங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறாள், கயிறு, கயிறு, கோது, மற்றும் ஞானத்தின் சைகைகளைக் காட்டுகிறது மற்றும் வரங்களை வழங்குகிறது.

பீஜா என்பது ஹ்ஸ்ரைம் ஹ்ஸ்ர்க்லிம் ஹ்ஸ்ரௌஹ் ஆகும். மண்டலத்தின் ரத்தினமே கோமாயா ஆகும். தாது என்பது கொழுப்பு. காலம் பருவம் (இரண்டு மாதங்கள்). முத்ரா என்பது பீஜா முத்ரா ஆகும்.

ஒன்பதாவது ஆவரணம்: இந்த ஆவரணன் பிந்து – காமேஸ்வரி மற்றும் காமேஸ்வரராக சிவன் மற்றும் சக்தியின் பிரபஞ்ச ஒன்றியம். இது சர்வானந்தமய சக்ரா என்று அழைக்கப்படுகிறது. ராணிகளின் ராணி ராஜராஜேஸ்வரி, மாட்சிமை தங்கிய லலிதா மகேஷ்வரி மகாத்ரிபுரசுந்தரி ஆகியோர் யோகினி ஆவார்.

பீஜா இஸ் கா இ இ லா ஹ்ரீம். மாணிக்கம் மாணிக்கம் ரூபி. தாது என்பது முடி. நேரம் ஆண்டு. இந்த ஆவரணத்தின் முத்திரை யோனி முத்ரா ஆகும்

கட்கமல விதியின் படி ஸ்ரீசக்ர நவாவரண பூஜை அடுத்த பதிவில்.

இக்கட்டுரையின் ஆங்கில மூலம்.

The 3 lines of the 1st Avarana & the position of the various deities

The outermost 3 lines known as Bhupura form the first Avarana of the Sri Yantra. This is known as the Trilokya Mohana Chakra and the worshiper knowing its inner secrets can mesmerise the 3 worlds. It is ruled by a Yogini Devi called Prakata Yogini. The Deity of this is Tripura. The beeja of this Avarana is Am Aam Sauh. The gem is topaz. The time is 24 minutes (360 breaths).The mudra to be shown is Kshobha Mudra.

The 1st line: The Outer line (of the 3 lines) has 10 Devis known as Siddhi Devis. Their luster is like that of molten gold, they hold the goad in their right hands and the noose in their left hands. They are very auspicious and bestow heaps of gems and jewels to the worshiper. They are placed as shown in the above picture. They are:

O1-Anima Sidhyamba
O2-Laghima Sidhyamba
O3-Mahima Sidhyamba
O4-Ishvita Sidhyamba
O5-Vasitva Sidhyamba
O6-Prakamya Sidhyamba
O7-Bhukti Sidhyamba
O8-Ichha Sidhyamba
O9Prapti Sidhyamba
10-Sarvakama Sidhyamba

The 2nd line: The 2nd or Middle line has eight Matruka Devis. They are bedecked in all ornaments. They hold in their hands Vidya (book), Trident, Shakti, Chakra (Discus), Club, Thunderbolt, Baton & Lotus. They bestow to the worshiper everything desired.

M1-Shree Brahmi Matruka
M2-Shree Maheswari Matruka
M3-Shree Koumari Matruka
M4-Shree Vishnavi Matruka
M5-Shree Varahi Matruka
M6-Shree Mahendri Matruka
M7-Shree Chamunda Matruka
M8-Shree Mahalakshmi Matruka

The 3rd line: The innermost third line has 10 Mudra Shaktis. They are of red hue and rule the various mudras and bestow spiritual boons to the worshiper.

1-Sarvasankshobhini Devi
2-Sarvavidravini Devi
3-Sarvakarshini Devi
4-Sarvavashankari Devi
5-Sarvonmadini Devi
6-Sarvamahankusha Devi
7-Sarvakhechari Devi
8-Sarvabeeja Devi
9-Sarvayoni Devi
10-Sarvatrikhanda Devi.

#     Devi’s name

1. Ananga Kusuma shakti
2. Ananga Mekhala shakti
3. Ananga Madana shakti
4. Ananga Madanatura shakti
5. Ananga Rekha shakti
6. Ananga Vegini shakti
7. Anangankusha shakti
8. Ananga Malini shakti.

Devi Describes Herself Devi Gita Text English Translation


Devi describes herself in the Srrimad Bhagavatham The seventh canto of the Devi Bhagavatham is called the Devi Gita.. This is the essence of Devi, having been revealed by Herself. There is another sacred Text where the Devi was described at Her bidding is the Lalita Sahasranama. Read my Posts on this..

Devi Mahatmiyam Durga Sapthasati Parayana Procedure


The Devi (mother Goddess) killed Madhu and Kaidabha as Vishnu Maya (Thamasic-base), killed Mahishasura as Lakshmi (Rajashic form-materialistic) and killed Shumbha and Nishumbha in the form of Goddess Saraswathi (Sathvic-spiritual). All the three are combined in this Stotra. It consists of Chapters 74 to 86 (13 chapters) of the Markandeya Purana and has 700 stanzas.

Lalitha Devi’s Abode Chinatmani Gruham Details


In addition to this it is surrounded by Manas(mind),Buddhi(Discriminating power, Intellect),Ahankaaram(‘I’ ness),the Tejas of Sun and Moon. In this resides Mha Padhmadavi. In the Center ,lies the Chintamani Gruham. In the middle of this Chinatamani Gruham lies the Sri Chakra, surrounded by the Nava Aavarnaas. In its center, Mahathripurasundari is seated in the Mahasmihaasana(on the…

லலிதா சோபனம் பாற்கடல் கடைதல் அய்யப்பன் தோற்றம்


பராசக்திக்கு தொடக்கமோ, முடிவுமோ இல்லை, அவள்தான் உலகம் முழுவதற்கும் அடிப்படையாக இருக்கிறாள். அவளுடைய பிரகாசமான வடிவங்கள் அனைத்தையும் பற்றி எவரும் சொல்ல முடியாது, ஆனால் எனக்குத் தெரிந்தவரை அவளுடைய வடிவங்களைப் பற்றி நான் உங்களுக்குச் சொல்ல முயற்சிப்பேன். முதலில் பிரம்மா தியானம் செய்தபோது அவருக்கு உதவ அவள் வந்தாள். நல்ல விஷயங்கள் நடக்கட்டும்.

இக்கட்டுரையின் ஆங்கிலப் மூலப்பதிப்பு

2 responses to “ஸ்ரீசக்ர நவாவரண பூஜையில் தேவிகளின் பெயர்கள் இடம் பகுதி 1”

 1. Hello Sir,

  Thank you for your consistent work on the Indian mythology, especially from the south Indian perspective. My Tamil knowledge is very limited but I understand that this post is about the “Navaavarana puja of the Sri Chakra”. A peetam on the outskirts of Hyderabad, about 50 km on the highway to Bombay, is attempting to build a temple modelled on the Sri Chakra. If you’re interested, they’re reachable at 7337334234. Fair warning, they might only be conversant in Telugu.

  Warm Regards,
  Thakur Natraj Singh
  8858119999

  Sent from Mailhttps://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986 for Windows

  Like

  • Thank you. Regards.The post is indeed about the placement of Devis in Avaranas. I am attempting to bring out the true facts of India from the Bharata varsha perspective and it is not limited to South Indian alone. Now that i have started translating my earlier English articles into Tamil to counter the attack on Hinduism in Tamil Nadu, some might feel it is South Indian in its perspective. It is not my intention at all . Every thing in Sanatana Dharma is About Bharata varsha and its rich culture. Regards again.

   Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: