கல்லறையிலிருந்தும் மதுரை மீனாட்சியைத் தொழும் ஆங்கிலேயர்


ஒரு இடுகைக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக நான் சிறிது காலத்திற்கு முன்பு எழுதிய ‘கல்லறையிலிருந்து பேசிய புனிதர்’, நான் ஒரு வாசகரிடமிருந்து ஒரு பின்னூட்டத்தைப் பெற்றேன் அந்த தேவி  மீனாட்சி ஒரு பிரிட்டிஷ் கலெக்டரை இயற்கையின் விபத்திலிருந்து தனது கையால் வழிநடத்தி காப்பாற்றினார். அவர் கோவில் நிர்வாகத்தின் பொறுப்பாளராகவும் இருந்தார் .  ஒரு நாள் இரவு நகரம் மின்னலையும் இடியையும் அனுபவித்தபோது, மூன்று வயது சிறுமி ஒருவர் அவரது இல்லத்தில் தோன்றி ரூஸ் பீட்டரை வீட்டிற்கு வெளியே அவரது கையால் இழுத்துச் சென்றதாக கதை செல்கிறது. சிறிது நேரத்தில், கட்டிடம் இடிந்து விழுந்தது.  அவரது கடைசி ஆசை  திரு.மணிவண்ணன் அவர்களின் கூற்றுப்படி, இச்சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, ரூ.பீட்டர் கோயிலுக்குத் தங்கக் கவசங்களை நன்கொடையாக வழங்கினார். அவர் இறந்த பிறகு அவரது கண்கள் கோவிலை எதிர்கொள்ள உதவும் ஒரு நிலையில் புதைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் விரும்பினார். For detailed English version.https://ramanisblog.in/2014/04/20/meenakshi-led-britisher-by-hand-his-grave-faces-her/

கீழே, இக்கட்டுரையைக் கேட்கலாம்.

Meenakshi Amman Temple Madurai Sunrise.image
Meenakshi Amman Temple Madurai.

Sunrise Sunset Temple Centre Earth Axis Tilt Design Madurai Meenakshi


Temples in India are not only a place for Spiritual development but they were also for social purposes like feeding the poor during Drought,Floods and for providing shelter during natural calamities.Not only this, these temples were architectural marvels but they were also built with advanced instruments of which we know not much, but these temples were also designed  with astronomy in mind.

Keep reading
Meenakshi Temple Madurai with Temple Tank. Image
Madurai Meenakshi Temple with Temple Tank

Madurai Meenakshi’s Father Sarangadwaja Killed By Aswathama Mahabharata


Piercing the bodies of the elephants and steeds and men with sharp shafts, that foremost of smiters overthrew and deprived them of life. Cutting off with his own shafts the diverse weapons hurled at him by many foremost of foes, Pandya slew his enemies (8:19). He was slain by the Kaurava hero Ashwatthama (8:20,46) His name was mentioned as Sarangadhwaja.

Keep reading

%d bloggers like this: