எட்டு சிவன் கோயில்கள் ஒரே தீர்க்க ரேகையில், கட்டுரை தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில்


எகிப்தின் பிரமிடுகள், தென்கிழக்கு மற்றும் மத்திய கிழக்கில் உள்ள கோயில்கள் பற்றியும் நான் எழுதியுள்ளேன்.

ஒரே தீர்க்க ரேகையில் எட்டு சிவன் கோயில்கள்.

Siva Stuthi in Islam By Prophet’s Uncle


Watch video.
Translation.The man who may spend his life in sin and irreligion or waste it in lechery and wrath If at least he relent and return to righteousness can he be saved?If but once he worship Mahadeva with a pure heart, he will attain the ultimate in spirituality.

Keep reading

அவர்களுடன் தொடர்புடைய சில வடிவியல் இருப்பதாகத் தெரிகிறது, அதை நாம் இன்னும் புரிந்து கொள்ளவில்லை.

நான் இவற்றைச் சரிபார்க்கிறேன்.

சிவனின் எட்டு சிவாலயங்களைப் பற்றிய தகவல்களை நான் தயாரித்துக் கொண்டிருக்கிறேன்.

அவை ஒரே தீர்க்கரேகையில் அமைந்துள்ளன,

79* 41.

இப்போது ஒரே தீர்க்கரேகையில் எட்டு சிவாலயங்கள் உள்ளன.

சிலர் சற்றே தொலைவில் உள்ளனர்.

பூமியின் அச்சில் சுழலும் ஃபோ மற்றும் அதன் விளைவாக ஏற்படும் மாற்றம் காரணமாக இது இருக்கலாம்.

ஒரே தீர்க்கரேகையில் எட்டு சிவாலயங்கள்.

கேதார்நாத் – கேதார்நாத் கோயில் (30.7352° வடக்கு, 79.0669)

காளேஸ்வரம் – காளேஸ்வர முக்தீஸ்வர சுவாமி கோயில் (18.8110, 79.9067)

ஸ்ரீகாளஹத்தி – ஸ்ரீகாளஹஸ்தி கோயில் (13.749802, 79.698410)

காஞ்சிபுரம் – ஏகாம்பரேஸ்வரர் திருக்கோயில் (12.847604, 79.699798)

திருவானைக்காவல் – ஜம்புகேஸ்வரர் கோயில் (10.853383, 78.705455)

திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் திருக்கோயில் (12.231942, 79.067694)

சிதம்பரம் – நடராஜர் கோயில் (11.399596, 79.693559)

இராமேஸ்வரம் இராமநாதசுவாமி திருக்கோயில் (9.2881, 79.3174)

Pages: 1 2

%d bloggers like this: